יישומיי משחק

המשתתפים בתהליך המשחק פועלים בסביבה של מציאות וירטואלית, המדמה תרחישים עתידיים. המשחק משקף ומתעד תהליכים תוך ארגוניים שנועדו להתמודד עם דילמות אסטרטגיות או טקטיות קריטיות לארגון.
השחקנים המשתתפים במשחק הסימולציה מייצגים יריבים, מתחרים עסקיים, ספקים, רשויות ממשלתיות, תקשורת ומדיה לסוגיה, וכיוצא באלו, בהתאם "למגרש המשחקים" הרלוונטי לארגון.
האופי האינטרקטיבי הייחודי של תהליך המשחקים יוצר חווית למידה דינמית, שמעצמה משפרת את העבודה, בוחנת התאמה ויישום נהלים ותהליכים תפעוליים וכתוצאה מכך, עוזרת ללקוח לייעל תהליכים, נהלים ולקבוע מטרות וייעדים מתאימים.

משחק עסקי

משחק סימולציה עסקי מתמקד בניהול תהליכים כלכליים. אנו מבצעים סימולציות עסקיות טהורות ללימוד הן במגזר האקדמי והן במגזר העיסקי.
משחקים אלה עיקרם בהדמיה מדויקת של אירועים בעולם האמיתי, כמו גם הקישור הקרוב של פעולות השחקנים, ההשלכות הצפויות והתוצאות המתקבלות בפועל.

חוסן ארגוני והמשכיות עיסקית

מצב תודעתי של הדחקת האפשרות להתרחשות קטסטרופה, אסון או מצב חירום מוכר וידוע לכל - ההיסטוריה הוכיחה שהתעלמות ודיכוי הצורך להכנה והערכות מוקדמת, אינו מונעת כמובן את התרחשות המשבר המאיים.
מצבי משבר, חירום ואסון מוגדרים ככאלה, בגלל העדר המוכנות ברמת המודעות, המוכנות והיכולת להתמודד עם ההשלכות במציאות הקשה המתהווה. שיפור העמידות של הארגון לנוכח שעת חירום, מתחיל בזיהוי החולשות הקיימות לנוכח האתגרים האפשריים. היכולת של המעבדה להדמות אתגר עתידי מסייע לארגון וליחידים להבין מניסיון עצמי, מה הן החולשות של הארגון. המעבדה איננה מדמה רק את שלב ההתמודדות עם מצב החירום אלא גם מסייעת להבין ולאבחן את ההיבטים הארגוניים המאפשרים את ההמשכיות העיסקית וההתאוששות מהמשבר.

אינגניו למידה יישומית

אינגניו למידה יישומית מקדם למידה יישומית באמצעות מתודולוגיה של למידה דרך חוויית המשחק. המל"מ משלב סביבות למידה מגוונות, מה שהופך את הלמידה יותר רלוונטית ומשמעותית אשר גם לפתח כישורי מנהיגות וניהול של התלמידים. למידע נוסף

משחק גאופוליטי

המעבדה לסימולציות יישומיות החלה את דרכה בביצוע מספר מגה-סימולציות בנושאי גאופוליטיקה בהם השתתפו מנהיגים קובעי מדיניות, דיפלומטים מנוסים, נציגי הדרג העליון של הצבא ומערכת הביטחון, מומחים אקדמיים, כמשתתפים בפועל בהדמיות האלה.