פרויקטים נבחרים

פיתוח ובחינה של תהליכי עבודה בניהול משבר לאומי – המועצה לביטחון לאומי

פיתוח תפיסה עבודה לניהול משבר לאומי כתוצאה מפגיעה בתשתיות לאומיות, כגון: היפגעות מגזר האנרגיה והמגזר הפיננסי כתוצאה מפגיעה במערכות המידע.

בתהליך התנסות שנמשך, לסירוגין, כ 3 חודשים פותחה תפיסה חדשה שהסדירה את יחסי הגומלין ותהליכי העבודה ותהליכי קבלת ההחלטות בין הדרגים השונים. עיקר התוצרים נוצרו בתהליך ההתנסות עוד לפני שלב המשחק כתוצאה מהאינטראקציה בין בעלי התפקידים ממשרדי ממשלה שונים.

הטמעה ובחינה של תפיסת פעולה בניהול משבר

בחינה והטמעה של תפיסת פעולה המסדירה את הפעולות הננקטות במצב של טרור בין לאומי כנגד ישראל בתחום התעופה.

תהליך ההתנסות פיתח תובנות טובות יותר של התפיסה והביא לעדכונה ועדכון הנהלים הרלוונטיים. כמו כן, שיפר באופן משמעותי את רמת מיומנות בעלי התפקידים בתהליך קבלת ההחלטות.

בחינה ויישום של תוכנית פעולה לפינוי וטיפול באוכלוסייה אזרחית – גורמי ביטחון והצלה

בחינה והטמעה של תכנית פעולה לפינוי וטיפול באוכלוסיה אזרחית על ידי צה"ל תוך שיתוף פעולה עם גורמי ממשלה נוספים, כגון: משטרה, כוחות הצלה וכדומה.

בתהליך ההתנסות נבחנו יחסי הגומלין והשיתוף בין כל דרגי הביצוע (צה"ל, משטרה, מד"א וכיוצ"ב). כמו כן, נדרשו מקבלי ההחלטות להתמודד עם דילמות מורכבות שדימו מציאות מדומה לתרחישים הדומים למצב אמת.

כתוצאה מתהליך ההתנסות, השתפרה רמת המוכנות ושיתוף הפעולה בין הכוחות לביצוע מיטבי בזמן אמיתי כאשר התוכנית הופעלה. כמו כן, אימון הדרגים הבכירים בקבלת החלטות שיפר את היכולת לחזות דברים מראש ולהיערך להם עם מענה הולם.

אינגניו למידה יישומית

"מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות – במחשבה ובמעשה – ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית". (א. איינשטיין)
באינגניו אנו מיישמים את חזונו של איינשטיין ומאפשרים לכל תלמיד להביא לידי ביטוי את עצמיותו בדרך של פיתוח כישורים תוך כדי תהליך לימוד. בדרך זו אנו מאפשרים לתלמידים להתמודד על "מגרש המשחקים" עם דילמות מתחומים שונים במשחק במציאות מדומה. המשחק מתקיים במגרש משחקים וירטואלי המאפשר למשתתפים ללמוד מתוך חוויה והתנסות אישית.
הלמידה המשמעותית של המרכז משלבת שלושה תהליכים מקבילים שבדרך כלל מועברים בנפרד לכדי תהליך אחד מאתגר והמנה: 1. הקניית ערכים 2. פיתוח וטיפוח יכולות וכישורים 3. רכישת ידע.
נושא הלימוד יכול להיות מתחום מתוך חומר הלימוד של משרד החינוך או יכול לעסוק בסוגיות חברתיות ולמעשה כמעט בכל נושא בו מתקיים תהליך פדגוגי.
אנו שמים דגש על כך שהתהליך יקנה לתלמידים ידע יישומי אותו יוכלו לקחת אתם הלאה להמשך הלימודים ולחיים בכלל.